Byggnadsvård

Bild detalj kulturmiljövård

Kontakt

Kontakta oss gärna! 

 

Är du osäker på vem som är bäst lämpad för ditt ärende,
ring avdelningschef Eva Selin.

 

Antikvarie landskap, avdelningschef

Eva Selin, tel 070 – 256 96 00

 

Byggnadsantikvarier Visby Stad

Jörgen Renström, tel 070 – 346 30 96
Ulrika Mebus, tel 070 – 798 21 00

 

Byggnadsantikvarier landsbygd

Johan Gardelin, tel 070 – 433 80 65
Pär Malmros, tel 070 – 247 39 48

 

Byggnadsantikvarie kyrkor

Pär Malmros, tel 070 – 247 39 48

 

Senast uppdaterad: oktober 11, 2016