Byggnadsvård

Bild av balkong på hus

Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning enligt Plan och Bygglagen gör man inför en renovering eller ändring. Då tar man fram historiska fakta om byggnaden och beskriver de kulturhistoriska värdena. Detta ligger sedan som grund för projekteringen, planeringen av byggnationen.

 

Vi hjälper dig!

 

Gotlands Museums specialister i byggnadsvård har fyra byggnadsantikvarier som jobbar med alla typer av bebyggelse: Äldre, nyare och ruiner. Våra byggnadsantikvarier är alla certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden. Vi har specialkompetens inom murverk, landskaps- och trädgårdsantikvariska frågor och interiörer. Inom museets övriga avdelningar finns expertis inom nästan allt som berör kulturarvet.

 

Kontakta oss!

Vi ger dig en timmes kostnadsfri rådgivning.

Kontakt