Konstkonsulent

Kärleksstigen i Visby

Bakom Grönskan – Konstorientering längs Kärleksstigen

I projektet Bakom Grönskan möter konsten orienteringssporten som tillsammans skapar ett publikt evenemang: en utställning med konst som gömmer sig bakom grönskan, en utställning som vill bli hittad! Platsen är Galgbergets naturreservat strax norr om Visby som i och med detta blir tillgängligare. Orienteringskartan som kan tas av besökaren på plats och visar var konstverken befinner sig. Besökaren kan gå eller springa i egen takt och egen vald sträcka. Resultatet blir den nya sporten konstorientering – kulturmotion med skattjaktkänsla.

 

Den konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet Campus Gotland följer projektet som ett forskningsprojekt och utvärderar det ur olika perspektiv. I fokus står relationen mellan konst och betraktaren och hur upplevelsen av konst förändras genom kombination med idrott/friluftsliv. Utvärderingen publiceras som vetenskaplig artikel och görs tillgänglig för konstbranschen, intresserade regioner och förmedlas även av Svenska Orienteringsförbundet.

 

Nu är tiden för Open Call avslutat. 167 konstnärer från hela Sverige och Europa har sökt. En jury bestående av Angelica Blomhage (Gotlands Konstmuseum), Helena Selder (Baltic Art Center) och Marita Jonsson (Körsbärsgårdens Konsthall), väljer 10 konstnärer som bjuds in att delta. Vi hoppas att kunna presentera uttagna konstnärer under v. 4 eller 5.

 

Frågor? Hör gärna av er till armin.scholler@gotlandsmuseum.se.

 

Utställningstid:

juni t.o.m. september 2018. Datum för vernissage publiceras inom kort.

 

Bakom Grönskan stöds av Region Gotland och Statens Kulturråd.

 

Mer om Kärleksstigen och Galgbergets Naturreservat

Naturreservatet ligger strax norr om Visby, är ca 50 hektar stort och präglas av en klintkant med stora branter. Ovanpå klintkanten präglas naturen av hällmark. Nedanför är skog med mycket murgröna, små stigar, både tätbevuxna och öppna områden, och även sankmark. Själva Kärleksstigen går nedanför kanten, följer den, och går sedan längs Norra Kyrkogården. Många ställen som ligger intill Kärleksstigen är nästan orörda. I området finns grottor med berättelser om att dessa användes som rövarhåla. Högst upp finns Visbys f.d. galgbacke, och längst ner en trojaborg som anses vara Gotlands äldsta. Det finns även forna åkermarker och stenbrott.

 

Kartan, som är en klipp-och-klister-variant, visar var gränsen för naturreservatet går. En ny karta kommer att tas fram. Kartutsnittet visar området norr om Visby innerstad och söder om Norra kyrkogården och Snäck. Naturreservatet är markerat med blå linje:

Karta över Kärleksstigen och närområdet