Medarbetare

Agneta Pettersson

Ekonomiassistent
Tel 0498-29 27 03
agneta.pettersson@gotlandsmuseum.se


Anders Larsson

Assistent Konstmuseet
Tel 0498-29 27 96, 070-292 08 05
anders.larsson@gotlandsmuseum.se


Angelica Blomhage

Verksamhetsansvarig Konstmuseet
Tel 0498-29 27 76
angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se


Annelie Adolfsson

Kulturarvskonsulent, samordnare Norrbys museigård
Tel 0498-29 27 97, 070-291 06 04
annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se


Anso Norling

Hemslöjdskonsulent (mjuk slöjd)
Tel 0498-29 27 37, 0707-57 46 59
anso.norling@gotlandsmuseum.se


Armin Scholler

Konstkonsulent & Konstpedagog
Tel 0498-29 27 78
armin.scholler@gotlandsmuseum.se


Åsa Kellström

Avdelningschef Besök & Bokning
Tel 0498-29 27 27
asa.kellstrom@gotlandsmuseum.se


Berit Ångman Svedjemo

Intendent för offentlig konst
Tel 0498-29 27 93, 070-627 75 74
berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se


Birgitta Strandberg-Zerpe

Avdelningschef, 1:e antikvarie
Tel 0498-29 27 11, 070-721 24 73
birgitta.zerpe@gotlandsmuseum.se


Cathrin Emdén

Förläggare/redaktör
Tel 0498-29 27 38
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se


Conny Persson

Tekniker
Tel 070-524 70 10
conny.persson@gotlandsmuseum.se


Elin Ekström

Lokalvårdare
elin.ekstrom@gotlandsmuseum.se


Elisabet Engström-Rubin

Assistent
Tel 0498-29 27 71
elisabet.engstrom-rubin@gotlandsmuseum.se


Eva Selin

Avdelningschef Kulturmiljö, antikvarie
Tel 0498-29 27 30, 070-256 96 00
eva.selin@gotlandsmuseum.se


Frode Falkenhaug

Hemslöjdskonsulent (hård slöjd)
Tel 0498-29 27 36, 0704-92 60 34
frode. falkenhaug@gotlandsmuseum.se


Henrik Jansson

IT-utveckling
Tel 0498-29 27 86, 070-228 20 80
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se


Henrik Ramberg

Utställningsansvarig, pedagog
Tel 0498-29 27 75, 070-634 52 73
henrik.ramberg@gotlandsmuseum.se


Ingeborg Lindström

Reception och bokning
Tel 0498-29 27 22
ingeborg.lindstrom@gotlandsmuseum.se


Ingemar Dahlberg

Tekniker
Tel 070-355 59 46
ingemar.dahlberg@gotlandsmuseum.se


Jan Nyborg

Tel 0498-29 27 73
jan.nyborg@gotlandsmuseum.se


Jenny Westfält

Avdelningschef/Biträdande museichef
Tel 0498-29 27 09, 070-399 00 96
jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se


Johan Gardelin

Byggnadsantikvarie
Tel 0498-29 27 46, 070-433 80 65
johan.gardelin@gotlandsmuseum.se


Johan Norderäng

Arkeolog
Tel 0498-29 27 32, 070-334 54 16
johan.norderang@gotlandsmuseum.se


Jörgen Renström

Byggnadsantikvarie
Tel 0498-29 27 31, 070-346 30 96
jorgen.renstrom@gotlandsmuseum.se


Josefin Jakobsson

Butik och reception
Tel 0498-29 27 25
josefin.jakobsson@gotlandsmuseum.se


Katarina Stenius

Ekonomiansvarig
Tel 0498-29 27 07
katarina.stenius@gotlandsmuseum.se


Kenneth Johansson

Tekniker
kenneth.johansson@gotlandsmuseum.se


Lars Kellström

Avdelningschef Fastighetsservice
Tel 0498-29 27 16, 070-562 08 91
lars.kellstrom@gotlandsmuseum.se


Lars Kruthof

Programansvarig pedagog
Tel 0498-29 27 13
lars.kruthof@gotlandsmuseum.se


Lena Ideström

Antikvarie & Verksamhetsansvarig samlingarna
Tel 0498-29 27 77
lena.idestrom@gotlandsmuseum.se


Lisen Johansson

Föremålshanterare
Tel 0498-29 27 90, 070-243 78 72
lisen.johansson@gotlandsmuseum.se


Madeleine Björnegren

Butik och reception
Tel 0498-29 27 22
madeleine.bjornegren@gotlandsmuseum.se


Madeleine Hasselberg

Avdelningschef Ekonomi & Personal
Tel 0498-29 27 06, 070-719 27 06
madeleine.hasselberg@gotlandsmuseum.se


Mathias Karlsson

Arkivassistent
Tel 0498-29 27 12
mathias.karlsson@gotlandsmuseum.se


Monica Elmshorn

Fotograf
Tel 0498-29 27 71
monica.elmshorn@gotlandsmuseum.se


Nina Lund

Kommunikatör
Tel 0498-29 27 35, 070-513 67 93
nina.lund@gotlandsmuseum.se


Ninni Gahnström

Avdelningschef Sälj & Marknad, marknadsansvarig
Tel 0498-29 27 88, 073-578 82 88
ninni.gahnstrom@gotlandsmuseum.se


Pär Malmros

Byggnadsantikvarie
Tel 0498-29 27 34, 070-247 39 48
par.malmros@gotlandsmuseum.se


Peder Ahlström

Magasinstekniker
Tel 0498-29 27 91
peder.ahlstrom@gotlandsmuseum.se


Per Widerström

Arkeolog
Tel 0498-29 27 42, 070-253 77 72
per.widerstrom@gotlandsmuseum.se


Sara Eliason

Intendent Natur
Tel 0498-29 27 43
sara.eliason@gotlandsmuseum.se


Sofia Hoas

Affärsutveckling
Tel 0498-29 27 53, 070-786 51 74
sofia.hoas@gotlandsmuseum.se


Stefan Hedberg

Lokalvårdare
stefan.hedberg@gotlandsmuseum.se


Susanne Thedéen

Länsmuseichef/landsantikvarie
Tel 0498-29 27 04, 070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se


Sven-Erik Karlsson

Tekniker
sven-erik.karlsson@gotlandsmuseum.se


Ulrika Mebus

Byggnadsantikvarie, internationell samordnare
Tel 0498-29 27 49, 070-798 21 00
ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se