Förlag

Bild omslag Gotländskt Arkiv

Aktuellt!

Novogorodkrönikan

För första gången har denna gamla rusiska krönika översatts till svenska. Här visas sambanden mellan Gotland och Novgorod, under medeltiden. Ett verk med högt vetenskapligt intresse. Utgivningsdatum: april 2016

 

Roma kloster och cistercienserna

Med utgångspunkt i Roma kloster berättas om cistercienserorden och dess verksamhet runt om i Sverige. Läsaren får inblick i klosterliv och arkeologiska utgrävningar kring Roma kloster. Utgivningsdatum: juni 2016

 

Gotland idrottsön – i går, i dag, i morgon

I årets Gotländskt Arkiv berättar vi om idrottens historia och betydelse för idrottsstjärnor och vanligt folk. I ord och bild beskrivs medias roll, militärens inflytande, de gutniska lekarna och hur det står till med jämställdheten. Och mycket mer.
Utgivningsdatum: december 2016

 

Änglar & Drakar på engelska

Översättning av boken Änglar & Drakar (2013) till engelska.
Utgivningsdatum: våren 2017